התחבר

בדיקת תוקף אישור ניכוי מס במקור

באתר זה ניתן להפיק אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים ברי תוקף. כדי להפיק את האישור נא לבחור באופציה "אישור לתיק" ולהזין את מספר התיק המבוקש. לאחר מכן ניתן להדפיס את המסך (לידיעה בלבד) או להפיק אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים במתכונת הרגילה. כדי לעשות זאת יש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ולא לשכוח לסמן "V" ליד שדה "אישור ניהול ספרים". להזכירכם, משנת 2010 רשות המסים אינה שולחת את האישורים בדואר ולכן יש להפיק את האישור באופן עצמאי. צפה באתר »

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@dovhcpa.fishart.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.