התחבר

מאמרים וטיפים

דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2013

דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2013

כמידי שנה, ברצוננו להזכירכם מה הם המסמכים שיש להכין לצורך הכנת דוח שנתי למס הכנסה. אך לפני שניגש לרשימה, שימו לב בבקשה למספר נקודות חשובות:

 • כל עצמאי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (גם עוסק מורשה וגם עוסק פטור). בנוסף, ישנה רשימה ארוכה של חייבים בהגשת דוח שנתי. אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה - עבירה חמורה.
 • יש להכין את כל המסמכים הרלוונטיים עבור שני בני הזוג.
 • בנוסף להגשת הדוח במשרדי מס הכנסה, חובה לשדר את הדוח בצורה מקוונת דרך אתר האינטרנט של מס הכנסה או דרך המייצג (למעט אוכלוסיות מסויימות הפטורות מהגשת הדוח באופן מקוון).
 • למרות שהרשימה המצורפת הינה ארוכה ומפורטת, היא עדיין אינה מכסה את כל הנושאים האפשריים. תמיד מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי!
פירוט מסמכים נדרשים למי רלוונטי?
הנהלת חשבונות שוטפת לשנת המס הנדונה
 • במקרה והנה"ח מנוהלת במערכת ממוחשבת, יש לצרף גיבוי מהמערכת;
 • ספר תקבולים ותשלומים או יומן רופא;
 • הכנסות: העתקי חשבוניות מס (או קבלות - לעוסק פטור);
 •  הוצאות: חשבוניות מס מהספקים;
 •  דיווחים לרשויות – דיווחי מע"מ ומקדמות למס הכנסה.
לבעלי הכנסה מעסק / משלח יד (עוסק מורשה או עוסק פטור)
ריכוז הוצאות שכר ששולמו
 • טופס 126 – ריכוז שנתי של השכר ששולם;
 • דיווחים לרשויות – פנקסי דיווח למס הכנסה וביטוח לאומי
למעסיקים
 הוצאות נסיעה לחו"ל

 

דוחות נסיעות עסקיות לחו"ל, המכילים תאור מטרת הנסיעה, תקופת הנסיעה, אסמכתאות של ההוצאות (טיסה, לינה, שימוש בתחבורה ציבורית, הוצאות רכב שכור, אירוח עסקי)

 

 
אישור מלקוחות על ניכוי מס במקור בשנה הרלוונטית טופס 856 – אישור שנתי על גובה התשלומים והמס שנוכה במקור לבעלי הכנסה מעסק / משלח יד (עוסק מורשה או עוסק פטור) שנוכה להם מס במקור על ידי לקוחותיהם
 אישור מביטוח לאומי על התשלומים  אישור שנתי למס הכנסה מביטוח לאומי – נמצא בדף הראשון בפנקס המקדמות לב"ל בשנת המס העוקבת  לבעלי הכנסה מעסק / משלח יד (עוסק מורשה או עוסק פטור) ששילמו לביטוח לאומי באופן עצמאי
אישור שנתי על שכר ומס שנוכה במקור מהשכר  טופס 106 מכל מעביד  לשכירים
הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות  אישורים שנתיים למס הכנסה מקופות גמל וקרנות השתלמות  לכל מי שהפקיד לקו"ג או קרן השתלמות באופן עצמאי ולא דרך המעביד
 פיצויי פרישה
 •  טופסי 161 ו – 161 א' מהמעביד;
 •  אישור ממס הכנסה על פריסת פיצויי פרישה
לשכירים, שקיבלו בשנת המס הרלוונטית פיצויי פרישה או ביצעו פריסת פיצויי פרישה
הכנסות מביטוח לאומי  אישור שנתי מהמוסד לב"ל על הכנסות מדמי אבטלה, מילואים, דמי לידה וקצבאות אחרות  לכל מי שקיבל בשנה הנדונה תשלום כלשהו מביטוח לאומי
הכנסות מדמי שכירות
 •  ריכוז הכנסות מדמי שכירות;
 • דיווחים למס הכנסה וניכוי מס במקור מדמי שכירות
למקבלי הכנסה מדמי שכירות / דמי מפתח
הכנסות משוק ההון  טופסי 867 מכל בנק ובית השקעות לבעלי ניירות ערך ופיקדונות בבנקים ובבתי השקעות
הכנסות מדיבידנד  ריכוז הכנסות מדיבידנד ומס הכנסה שנוכה במקור  לבעלי שליטה / בעלי מניות בחברות
רכישה / מכירה של רכב או נכסים קבועים שמשמשים בייצור הכנסה חשבונית / זיכרון דברים / הסכם מכירה / הסכם "טרייד-אין"  
זיכוי בשל תרומות  קבלות מקוריות ממוסדות מוכרים  
זיכוי בשל לימודים במוסד להשכלה גבוהה  אישור על סיום הלימודים  למי שסיים את הלימודים לתואר ראשון או לתואר שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה בשנה שקדמה לשנת הדוח
זיכוי בשל מקום מגורים  אישור תושבות וצילום ספח תעודת זהות  למתגוררים באופן קבוע באחד היישובים המזכים בהקלות מס (כגון יישובי עוטף עזה, נגב, קריית שמונה, יישובים מסוימים בגליל)
שינויים במצב המשפחתי - חשוב ביותר לאור שינויים אחרונים בחוק המקנים נקודות זיכוי נוספות לגבר  צילום תעודת זהות  למי שנישא, התגרש, נולד לו ילד בשנת המס הנדונה