התחבר

מאמרים וטיפים

שווי שימוש ברכב (מעודכן לשנת 2013)

שווי שימוש ברכב (מעודכן לשנת 2013)

שווי שימוש – הקדמה: מעבידים רבים מעמידים רכב לרשות העובד ("רכב צמוד" – רכב שמשמש את העובד גם לצורכי העבודה וגם לצרכיו הפרטיים). מכך נובעת לעובד טובת הנאה – הרי כל ההוצאות הקשורות ברכישה ובאחזקה של אותו רכב נופלות על המעביד. טובת הנאה זו חייבת במס לפי פקודת מס הכנסה.
איך מחייבים את העובד במס על שווי שימוש בפועל? סכום שווי שימוש במונחים חודשיים מתווסף לשכר ברוטו של העובד חודש בחודשו, לצורך חישוב מס הכנסה של העובד.
איך מחושב שווי שימוש? היום קיימות שתי שיטות לחישוב שווי שימוש.

1. שיטה לפי קבוצות ("השיטה הישנה") – לפיה מחולקים כלי רכב ל-7 קבוצות מחיר על פי מחירון היבואן; גובה שווי שימוש חודשי נקבע בתקנות בהתאם לקבוצת מחיר. בשנת 2012 :

קבוצת מחיר שווי שימוש חודשי
1 2,680
2 2,910
3 3,740
4 4,490
5 6,210
6 8,050
7 10,350
אופנוע L3 890

 

 

 

 

 

 

 

 

2. שיטה לינארית ("שיטה חדשה") – לפי שיטה זו שווי שימוש מחושב כאחוז ממחיר רכב המותאם לצרכן. השיטה החדשה תקפה לגבי רכבים שנרשמו לראשונה במשרד התחבורה החל מ-01.01.2010 בלבד. השיטה הישנה עדיין תקפה לגבי הרכבים שנרשמו לפני 01.01.2010. פשר הדבר, שאם קיבלתם לשימושכם רכב צמוד במקום עבודתכם לראשונה בשנת 2010, אך הרכב אינו רכב חדש ונרשם במשרד התחבורה, נניח, בשנת 2008, גובה שווי שימוש שתראו בתלוש השכר שלכם ייקבע בהתאם לקבוצת מחיר שמופיעה ברישיון הרכב (השיטה הישנה). אם ,לחילופין, אותו רכב נקנה ונרשם לראשונה במשרד התחבורה בשנת 2010, שווי שימוש יחושב על פי שיטה לינארית. 
לנוחיותכם, ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה כאן (אל תשכחו להצטייד ברשיון הרכב לצורך הבדיקה).